Productinformatie Lymphomyosot

 

Toepassing en werking
Wegens de Europese wetgeving op gezondheidsclaims mogen wij geen mededelingen doen over de toepassing en werking van dit waardevolle geneesmiddel. Wilt u hierover toch informatie willen ontvangen dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen.

druppels

Dosering en gebruik

 volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 maal daags 30 druppels innemen
 kinderen van 6 tot 12 jaar: 2 maal daags 15 druppels innemen
 of op voorschrift van uw arts of therapeut

De druppels onverdund of met een beetje water innemen, even in de mond houden en daarna doorslikken.

Tabletten

dosering en gebruik

volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:3 maal daags 3 tabletten innemen
kinderen van 6 tot 12 jaar2 maal daags 2 tabletten innemen
of op voorschrift van uw arts of therapeut

De tabletten bij voorkeur in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en dan doorslikken.

Algemene informatie druppels & tabletten

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt ofwanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts of therapeut.
Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Lymphomyosot heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.
Neem nooit een dubbele dosis van Lymphomyosot in om zo de vergeten dosis in te halen.
Er zijn geen effecten te verwachten na het stoppen met de behandeling.
Er zijn van Lymphomyosot geen bijwerkingen bekend.
Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of therapeut.

Samenstelling
De actieve bestanddelen voor 100 g druppels zijn: Silicea D8, Baryta carbonica D6, Kaliumcarbonicum D4, Iris versicolor D4, China officinalis D4 telkens 10 g. Alcoholgehalte 35% (v/v)

De actieve bestanddelen voor 1 tablet van 301,5 mg zijn: Silicea D8, Baryta carbonica D6, Kalium carbonicum D4, Iris versicolor D4, China officinalis D4 telkens 15 mg. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, magnesiumstearaat.

Waarschuwingen
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Lymphomyosot niet mag gebruiken.
Voorzichtigheid is geboden bij zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kinderen en groepen met een verhoogd risico, zoals patiënten meteen leveraandoening of epilepsie.
Gebruik van Lymphomyosot in combinatie met voedsel en drank: Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden. Zwangerschap/borstvoeding: voor zover bekend kan dit homeopathisch geneesmiddel tijdens de zwangerschap en de periode vanborstvoeding zonder bezwaar overeenkomstig de aanbevolen dosering worden gebruikt. 
Rijvaardigheid en gebruik van machines: voor zover bekend beïnvloedt dit middel bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.
Tot op heden zijn van dit middel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend. Informeer uw arts of leverantier wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kortgeleden heeft gebruikt. Ditgeldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Bewaren
Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Lymphomyosot H druppels niet na de datum op de verpakking na “EXP”.6. 
Breng vervallen geneesmiddelen terug naar de apotheek of lever ze in bij de chemokar.
Informatie over de wettelijke achtergronden en wijze van registratie van homeopathischegeneesmiddelen is te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen;http://www.cbg‐meb.nl.

Producent
Heel Belgium NV Booiebos 259031 Drongen (Gent), België. Voor informatie: ‐Heel Biologische Geneesmiddelen B.V., Axel, tel.: 0115 563200.
In het register van homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 82845.

*

© 2013 - 2021 Kaardeshop | sitemap | rss