Productinformatie Lymphomyosot

 

Toepassing en werking
Lymphomyosot is ter ondersteuning van het lymfestelsel.

Wegens de Europese wetgeving op gezondheidsclaims mogen wij geen mededelingen doen over de toepassing en werking van dit waardevol product. Wilt u hierover toch informatie  ontvangen dan adviseren wij u om contact met ons op te nemen.

Druppels

Dosering en gebruik

 Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 maal daags 30 druppels innemen.
 Kinderen van 6 tot 12 jaar: 2 maal daags 15 druppels innemen.
 of op voorschrift van uw arts of therapeut


De druppels onverdund of met een beetje water innemen, even in de mond houden en  doorslikken.

Tabletten

Dosering en gebruik

 Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 3 maal daags 3 tabletten innemen.
 Kinderen van 6 tot 12 jaar 2 maal daags 2 tabletten innemen.
of op voorschrift van uw arts of therapeut


De tabletten bij voorkeur in de mond uiteen laten vallen, even in de mond houden en dan doorslikken.

Algemene informatie druppels & tabletten

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering wordt bemerkt raadpleeg dan uw arts of therapeut.
Wanneer u meer dan de aanbevolen dosering van Lymphomyosot heeft ingenomen, zijn in het algemeen geen bijwerkingen te verwachten.
Neem nooit een dubbele dosis van Lymphomyosot in om zo de vergeten dosis in te halen.
Na het stoppen van de behandeling zijn er geen bijwerkingen te verwachten.
Indien er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of therapeut.

Samenstelling
De actieve bestanddelen voor 100 g druppels zijn: Silicea D8, Baryta carbonica D6, Kaliumcarbonicum D4, Iris versicolor D4, China officinalis D4 telkens 10 g. Alcoholgehalte 35% (v/v).

De actieve bestanddelen voor 1 tablet van 301,5 mg zijn: Silicea D8, Baryta carbonica D6, Kalium carbonicum D4, Iris versicolor D4, China officinalis D4 telkens 15 mg. Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, magnesiumstearaat.

Waarschuwingen
Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u Lymphomyosot niet mag gebruiken.
Gebruik van Lymphomyosot in combinatie met voedsel en drank: Voor zover bekend kan dit product in combinatie met voedsel en drank gebruikt worden.
Zwangerschap en borstvoeding: voor zover bekend kan Lymphomyosot tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding zonder bezwaar, overeenkomstig de aanbevolen dosering, worden gebruikt. 
Rijvaardigheid en gebruik van machines: voor zover bekend beïnvloedt dit product bij de aangegeven dosering de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken niet.

Bewaren
Bewaren beneden 25 °C, bewaren in de originele verpakking.
Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
Gebruik Lymphomyosot niet na de datum op de verpakking na “EXP”.6. 

Producent
Heel Belgium NV - Booiebos 259031 - Drongen (Gent) - België. 

Kopen
Om naar de verkooppagina van Lymphomyosot te gaan, klik hier.

*

© 2013 - 2024 Kaardeshop | sitemap | rss